Нефти нет! Экология, природа, WWF, животные, экотоварыАдвокат Киев, Юридические услуги
Комментарии на Юрпортале


От: Аноним
Дата: 19 октября 2017 [20:08]
ТОРГОВИЙ ДІМ ФІДЛЕНС
На сайте: Подробнее
От: ukrbelfarm
Дата: 19 октября 2017 [19:53]
Когда суд,за позовом Кулинича с.в к Осипенке
На сайте: Ирпенский городской суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 19 октября 2017 [19:51]
перечень кримынальних справ
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: suprunukalie
Дата: 19 октября 2017 [13:35]
Добрый день, скажите можно ли получить решение суда если не ошибаюсь от 2015 г. в электронном виде где я Супрунюк ...
На сайте: Оболонский Районный Суд Подробнее
От: Миколай юрист зі стажем і без кидалово, киянин
Дата: 18 октября 2017 [18:19]
Ответ Анониму. Оно то можно сгонять и посмотреть в каких кабинетах какой работает судья Печерского суду, в том числе и ...
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: Миколай юрист зі стажем і без кидалово, киянин
Дата: 18 октября 2017 [18:14]
Відповідь Ірині Бровари Київщина. Всі документи: скарги, позовні заяви здаються тільки в центральну частину Печерського районного суду м. Києва ...
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: inna_kr_09
Дата: 18 октября 2017 [16:28]
Доброго дня! Скажите, пожалуйста, заявление про факт смерти можно скачать из Интернета или в суде есть точный образец для заполнения? ...
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: Аноним
Дата: 18 октября 2017 [13:16]
Здравствуйте, скажите пожалуйста 304 кабинете какой судья работает?
На сайте: Печерский Районный Суд Подробнее
От: Palcenkolesa72
Дата: 18 октября 2017 [12:58]
Мне нужно в письмо о розводе, документы есть печати нету...
На сайте: Яготинский районный суд Подробнее
От: transport39
Дата: 18 октября 2017 [11:30]
доброго дня! чи є рішення по справі №590 80
На сайте: Ирпенский городской суд Подробнее
Загрузить предыдущие сообщения...

Другие сайты Юрпортала:
Судопроизводство Юридическая техника Юридические консультации Подготовка юридической документации

База судебных решенийпечерський районний суд міста києва

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)


11 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого:

судді Кирилюк І.В.,

при секретарі:

Чергавому В.В.,

за участю:


представника позивача:

не з’явився,

відповідача:

не з’явився,


розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором -

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – позивач, ПАТ «Дельта Банк») звернулось до суду з вказаним позовом до ОСОБА_2 (далі – відповідач, ОСОБА_2.), в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором на загальну суму 11 765,24 грн. та покласти на відповідача обов’язок по відшкодуванню судових витрат, що складаються з судового збору в розмірі 117,65 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 120,00 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що 29.06.2007 року між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та відповідачем було укладено кредитний договір № 001-20600-290607, згідно умов якого позивач відкрив відповідачеві картковий рахунок в національній валюті України та взяв на себе зобов’язання по його обслуговуванню на умовах, викладених в Тарифному пакеті, що міститься в додатку № 1 до договору. Крім того, позивач надає відповідачеві кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на загальну суму 30 000,00 грн. та на день укладання договору встановлює ліміт кредитної лінії на рахунку в сумі 3 000,00. Ліміт кредитної лінії розраховується банком самостійно. Відповідач зобов’язаний щомісяця в строки, визначені Правилами, здійснювати погашення частини суми заборгованості за кредитною лінією, яка виникла за попередній звітний місяць та здійснювати погашення в повному обсязі заборгованості за овердрафтом, яка виникла за попередній місяць, сплачувати всю суму процентів та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітний місяць у разі порушення строків сплати заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом та процентів за користування кредитною лінією та/або овердрафтом. Станом на 14.04.2010 року відповідач порушив умови кредитного договору і має прострочену заборгованість в розмірі 11 765,24 грн.

В судове засідання представник позивача не з’явився. На адресу суду направив письмову заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити, щодо прийняття заочного рішення не заперечував.

Відповідач в судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду справи, в порядку ст. 74 ЦПК України, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

За таких обставин, враховуючи згоду представника позивача на заочний розгляд справи, суд визнав можливим провести заочний розгляд справи у відсутність учасників судового процесу на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши та оцінивши письмові докази у справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 29.06.2007 року Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (Банк), яке відповідно до Статуту є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта», уклало договір № 001-20600-290607 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки з ОСОБА_2 (Держатель), згідно умов якого Банк відкрив Держателю кредитну лінію на загальну суму 30 000,00 грн. та на день укладення цього договору встановив ліміт кредитної лінії на рахунку в сумі 3 000,00 грн. Ліміт кредитної лінії розраховується банком самостійно та не може перевищувати загальної суми кредитної лінії. Банк самостійно один раз на місяць може змінювати розмір ліміту кредитної лінії в межах кредитної лінії, при цьому сторони погодили, що у даному випадку додаткова угода до договору про зміну ліміту кредитної лінії сторонами не складається. Інформація щодо зміни розміру кредитного ліміту та строків уведення в дію зазначаються у щомісячній виписці.

Відповідно до п. 1.4 договору, кредитування рахунку в межах кредитної лінії здійснюється протягом 364 календарних днів. Кожна наступна кредитна лінія надається після спливу строку надання попередньої, на умовах, погоджених сторонами у цьому договорі, та не потребує підписання додаткових угод.

Згідно п. 2.1 договору, режим функціонування рахунку та використання картки регулюється чинним законодавством України, умовами Платіжної системи, Правилами, а також умовами цього договору.

Відповідно до п. 2.3 договору, відповідач сплачує банку проценти за користування кредитною лінією та/або овердрафтом за ставками, зазначеними в Тарифах.

Як встановлено у п. 2.4 договору, проценти за користування кредитною лінією та/або овердрафтом нараховуються банком в валюті рахунку щомісячно – в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього нарахування тобто з дати, що слідує за останнім робочим днем попереднього місяця, по останній робочий день поточного місяця, включаючи його. Нарахування процентів на використану кредитну лінію та/або овердрафт по рахунку здійснюється за фактичну кількість днів користування кредитною лінією та/або овердрафтом у періоді нарахування з використанням методу: фактична кількість днів у місяці (28-30-31 днів) та фактична кількість днів у році (365-366 днів). При нарахуванні процентів не враховується день виникнення та враховується день повернення заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом по рахунку.

Згідно п. 4.1 договору, з підписанням цього договору відповідач засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, Тарифами та погоджується вважати їх обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі цього договору.

Так, у Тарифах визначено, що процент за користування кредитною лінією становить 29,90 % річних, плата за обслуговування кредитного залишку становить 2,99 % від суми використаних кредитних коштів, процент поточної заборгованості, обов’язковий до погашення щомісяця, становить 7 % від суми фактичної заборгованості, обов’язковий мінімальний місячний платіж становить 7 % від суми поточної заборгованості станом на розрахункову дату плюс всі нараховані проценти, плати, штрафи та інші щомісячні платежі, але не менше 50,00 грн.

Крім того, згідно Тарифів, відповідач сплачує штрафні санкції, а саме, 365 % річних – плата за прострочену заборгованість обов’язкового платежу та 90 % річних – плата за недозволений кредит – овердрафт.

Відповідно до п. 2.15 договору, позивач щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним, формує виписки, в якій відображають рух коштів на рахунку відповідача за звітний період.

У п. 2.16 договору визначено, що якщо протягом 15 календарних днів з моменту формування банком виписки відповідач не надав банку зауважень/претензій щодо інформації, що міститься у виписці, у письмовому вигляді, правильність такої інформації вважається підтвердженою відповідачем.

Згідно п. 4.2 договору, він набуває чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим договором.

Як визначено ст. 1054 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), .за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Статтею 525 ЦК України визначено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Стаття 625 ЦК України передбачає, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач зобов’язання за договором від 29.06.2007 року № 001-20600-290607 виконав в повному обсязі, проте, відповідач в порушення умов договору, взяті на себе зобов’язання не виконав, внаслідок чого за ним рахується заборгованість в розмірі 11 765,24 грн., що підтверджується наданим позивачем розрахунком (пеня не стягується)(а.с. 6).

Доказів на підтвердження звернення відповідача до позивача з претензіями щодо інформації, яка міститься у виписках, відповідач не надав.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Належних та допустимих доказів, в розумінні ст.ст. 58, 59 ЦПК України, на підтвердження виконання зобов’язань за договором відповідач не надав.

Відтак, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Оскільки суд задовольняє позов у повному обсязі, то згідно із вищезазначеною статтею, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню 117,65 грн. у відшкодування судового збору та 120,00 грн. у відшкодування витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, а всього 237,65 грн. у відшкодування понесених позивачем та документально підтверджених судових витрат.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 610, 625, 1049, 1050, 1054 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 4, 8, 10, 11, 15, 60, 88, 209, 213 – 215, 223, 224-228 Цивільного процесуального кодексу України,-

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором – задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованість за договором від 29.06.2007 року в розмірі 11 765 (одинадцять тисяч сімсот шістдесят п’ять) грн. 24 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» 237 (двісті тридцять сім) грн. 65 коп. у відшкодування судових витрат.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії до Печерського районного суду міста Києва.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя І.В.Кирилюк